CHÍNH SÁCH BẢO MẬT AN KHANG REAL

 

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Khi bạn đăng ký nhận các thông tin từ trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin từ bạn. Bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác, loại căn hộ hoặc lời nhắn (nếu có). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

Nếu cần đổi email nhận thông tin cập nhật hoặc số điện thoại, bạn cần gửi thông tin lại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cập nhật lại. Vui lòng xem thêm điều khoản sử dụng dịch vụ An Khang Real.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

An Khang Real sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: cập nhật thông tin các dự án theo nhu cầu của bạn, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để cung cấp thông tin đến bạn và bạn cũng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

3. Cookies

Trên trang web của An Khang Real, Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

An Khang Real không bán, không sử dụng các hình thức thương mại khác, không trao đổi những thông tin cá nhân bạn cung cấp.

Tuy nhiên, những thông tin không định danh của bạn khi truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích quảng cáo, truyền thông hoặc mục đích sử dụng khác. Hãy báo lại với chúng tôi những thông tin, vấn đề mà bạn thấy là vi phạm chính sách bảo mật tại đây.

5. Trường hợp đặc biệt

An Khang Real có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật khi có yêu cầu.