BÁO CÁO VI PHẠM CHÍNH SÁCH

An Khang Real là công ty tư vấn và đầu tư bất động sản, hoạt động chính là phân phối dự án phù hợp nhất đến các nhà đầu tư theo nhu cầu.

Mọi hoạt động đều phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật tại nước sở tại, chính sách bảo mật An Khang Real, chính sách bán hàng từ các Chủ đầu tư và điều khoản sử dụng dịch vụ An Khang Real.

Nếu phát hiện những nội dung đang sử dụng trên trang web An Khang Real vi phạm chính sách về bản quyền nội dung số (DMCA), bản quyền sản phẩm – thương hiệu, sản phẩm dịch vụ sai sự thật, sai chính sách, mạo danh…, xin vui lòng cung cấp thông tin sai phạm và xác thực dưới đây. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ xoá khỏi hệ thống.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn qua Email hoặc số điện thoại trong vòng 24-48h trong ngày làm việc.

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu qua emai: marketing@ankhangreal.vn